ᾆσαι

ἀείδω
il.Parv..
aor imperat mid 2nd sg
ἀείδω
il.Parv..
aor inf act

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • .ᾶσαι — ἇσαι , ἥδομαι swad aor imperat mid 2nd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ᾄσαι — ᾄσαῑ , ἀείδω il.Parv.. aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄσαι — ἄση surfeit fem nom/voc pl ἄσᾱͅ , ἄση surfeit fem dat sg (doric aeolic) ἄ̱σαῑ , ἄω 3 satiate aor opt act 3rd sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἆσαι — ἄω 3 satiate aor inf act (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • 'σ' — ἄσαι , ἄση surfeit fem nom/voc pl ἄσᾱͅ , ἄση surfeit fem dat sg (doric aeolic) ἄσι , ἄσις slime fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • 'σαι — ἄσαι , ἄση surfeit fem nom/voc pl ἄσᾱͅ , ἄση surfeit fem dat sg (doric aeolic) ἄ̱σαῑ , ἄω 3 satiate aor opt act 3rd sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Liste unregelmäßiger Verben im Neugriechischen — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige Verben des Neugriechischen — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige Verben im Neugriechischen — sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden. Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen und Statistik 2… …   Deutsch Wikipedia

  • Unregelmäßige neugriechische Verben — Unregelmäßige Verben im Neugriechischen sind Verben, die entweder hinsichtlich ihrer Stämme oder ihrer Endungen Besonderheiten aufweisen und nicht nach den üblichen Konjugationsregeln der neugriechischen Verben flektiert werden.… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.